AAAAZZZ

MORO – Arhiv novic – Borzna ter prodajna cena zlata sta najvisji v zgodovini; Irena Moro

MORO - Arhiv novic - Borzna in prodajna cena zlata sta najvisji v zgodovini; Irena Moro

POGOJI TRGOVANJA Te NAKUP ZLATA

Pretekli teden sta borzna ter prodajna cena zlata presegli vse zgodovinske meje. Za 500 g zlato palico jouw bilo potrebno odsteti vec krotwoning 16.000 evrov, za kilogram paps vec krot 32.000 evrov.

Cenik druzbe Moro jij v petek, 14. maja ob 12. uri zabelezil zgodovinsko najvisjo borzno ceno zlata za eno troyasko unco (31,1035 g), 1.001,29 evrov. Glede na povecan obseg prodaje nalozbenega zlata po vsej Evropi, te na prioritete dobave nasi druzbi, se bodo cakalni roki za prevzem zij v tem tednu tudi v Sloveniji podaljsali. Povsem enakim razmeram na podrocju nalozb v zlato smo bili prica v oktobru 2008. Kovnice se namrec na povecano povprasevanje niso dovolj dobro pripravile ter niso mogle zadostiti povprasevanju na trgu. Na osnovi nasih podatkov imajo zlata za predelavo dovolj, vendar so kapacitete za izdelavo palic ter kovancev premajhne. Nalozbenikom prepuscamo odlocitev, ter sicer, da pri narocilu fiksirajo ceno nakupa, znesek poravnajo na transakcijski racun, ter pocakajo na dobavo v zadnjih dneh maja. Druga moznost jij, da pocakate ter izvrsite nakup glede na borzno ceno, ki bo veljavna ob dobavi. Dovolite nam, da vas v zelji po zagotovitvi cim vecje diskretnosti nakupa te zadostitvi veljavnim zakonom prosimo, da se izogibate gotovinskim placilom vnaprej narocenega zlata.

Izogibajte se panicnim nakupom

Najvec vprasanj nasih strank jou seveda usmerjenih v prihodnost gibanja svetovne borzne cene zlata ter ostalih plemenitih kovin. Krot vedno doslej, so nasa priporocila enaka: del premozenja zavarujte z likvidnim zlatom, nihce vader ne priporoca, da ga morate kupovati pri najvisjih cenah. Vsak padec cene na borzi, ki ga boste izkoristili za nakup zlata bo modra odlocitev. Marsikdo jou glede na potrebe po denarnih sredstvih tudi zij vnovcil svoje dobicke. Napovedi o cenah so zelo nehvalezne ter velikokrat tudi zavajajoce, predvsem zaradi izredno nestabilnih gospodarskih trgov. Res vader jij, da cena zlata odraza ravno nestabilne razmere na trgu. Vsekakor priporocamo, da se izogibate panicnim nakupom.

V zacetku maja jouw srebro doseglo zgodovinsko najvisjo korelacijo cene z zlatom, to jou 71 odstotkov. Ceno 20 USD za trojasko unco lahko pricakujemo v povezavi z rastjo zlata do konca leta. Predvidena kolicina izkopa srebra v letosnjem letu jou 29.340 ton, medtem ko jou predvidena kolicina, po kateri se bo na trgu povprasevalo 24.164 tone. Vendar ne smemo pozabiti na dejstvo, da srebro kupujemo v evrih, tako, da moramo upostevati tudi valutno razmerje. Govorice, da srebra na trgu primankuje niso podprte z dejanskimi raziskavami.

V nasprotju s srebrom sta paladij ter platina kovini, o katerih se veliko ne govori. Ti dve redki kovini priporocamo za nalozbe gospodarskim druzbam, ki so zavezane k placilu DDV. Na trgu jih nalozbeniki lahko kupijo v obliki palic ter kovancev. Slednji so dokaj redki, saj jih kujeta samo Avstralija ter Kanada. Predvidena kolicina izkopa paladija za leto 2010 jij samo 233 ton, platine 226 ton. Tudi hramba teh dveh kovin jouw zaradi specificnih mas lazja od srebra.

Related movie: How to turn your BITCOIN into spendable Specie Best bitcoin debit cards


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *